Agenda

Bizi Bizi Mendaro 2024

Zerbitzu honek gune sozializatzaile, errehabilitatzaile eta aktibo bat eskainiko die hauskortasun, ahultasun, bakardade edo mendetasun-hasierako egoeran egon daitezkeen pertsonei. Pertsona horien autonomia sustatzera eta mendekotasuna prebenitzera bideratutako baliabidea, bai eta horren onura jasotzen duten familia zaintzaileei laguntza-baliabide bat eskaintzera bideratutakoa ere.
09 URT 20 URT

1. DEFINIZIOA:

Zerbitzu honek gune sozializatzaile, errehabilitatzaile eta aktibo bat eskainiko die hauskortasun, ahultasun, bakardade edo mendetasun-hasierako egoeran egon daitezkeen pertsonei. Pertsona horien autonomia sustatzera eta mendekotasuna prebenitzera bideratutako baliabidea, bai eta horren onura jasotzen duten familia zaintzaileei laguntza-baliabide bat eskaintzera bideratutakoa ere.

2. HELBURURAK:

HELBURU OROKORRA: Mendaroko adinekoen bizi-kalitatea sustatzea, zahartze aktiboa eta osasungarria sustatuz eta, horrela, bizitza osoko proiektu baten garapena erraztuz.

HELBURU ESPEZIFIKOAK:
• Mendekotasuna izateko arriskua duen edo hasten den pertsonak bere familia- eta gizarte-ingurunean jarrai dezan sustatzea.
• Erabiltzaileen eta haien familien ongizate emozionala hobetzea eta mantentzea.
• Mendekotasuna duten pertsonei eta haien familiei laguntzea onarpen-prozesuan.
• Teknika edo tresna psikosozialak erabiliz, mendekotasuna agertzea prebenitzea edo, ahal den neurrian, hura larriagotzea.
edo aurrerapena.
• Laguntza espezializatua eta hurbilekoa ematea mendekotasuna izateko arriskua duten edo mendekotasuna hasten duten pertsonen familiei.
• Mendekotasunaren agerpena prebenitzea eta atzeratzea, ohitura osasungarriak sustatzeko programen bidez.
• 50 urtetik gorako pertsonengan jada gertatzen diren mendetasun-hasierako egoeretan, gaixotasunaren aurrerapena atzeratzea, autonomia ahalik eta gehien mantenduz.
• Eguneroko bizitzako jardueretarako berregokitzea erraztea.
• Mendetasunaren garapena errazten duten ezaugarri, kausa eta faktoreei buruzko prestakuntza eta informazioa ematea, bai eta mendekotasunari lotutako alderdi zehatzei buruzkoa ere.
• Zaintzaileak kontzientziatzea eta sentsibilizatzea nork bere burua zaintzeko estrategietan.
• Zaintzailearen ongizate fisikoa, psikikoa eta emozionala hobetzen laguntzea.

3. PRESTAZIOAK:
• Arlo psikologikoa: ongizate emozionala eta gaitasun kognitiboei eustea sustatzen duten jarduerak egingo dira.
• Arlo fisikoa: ohitura osasungarriei buruzko jarduerak planteatuko dira, Eguneroko Bizitzako Jarduerak (DBEB eta GIEB) mantentzea sustatzeko.
• Gizarte-arloa: erabiltzaileen harremanak eta sozializazioa sustatzen dituzten jolas-jarduerak planteatuko dira. Adibidez, zinema, paseoak, kafe-solasaldiak, taldeko jolas ludikoak, etab.

4. NORI DAGOEN ZUZENDUTA:

Proiektuaren hartzaileak udalerriko 50 urtetik gorakoak izango dira, eta egoera hauetakoren batean egongo dira:
• hauskortasun- eta/edo kalteberatasun-egoeran,
• nahi ez den bakardade-egoeran edo gizarte-sare txikian
• mendekotasuna izateko edo mendekotasun-prozesua hasteko arriskuan.
• Era berean, proiektua erabiltzaile horien familia zaintzaileentzat ere izango da.

 

EGUTEGIA